فولاد مبارکه بزرگترین شرکت بورسی

11

1399/12/25

11:01


فولاد مبارکه مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از دو محل جذاب را گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده امروز شد تا به بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شود.

فولاد مبارکه بزرگترین شرکت بورسی

فولاد مبارکه که از ماه های پیش پیگیر افزایش سرمایه ۴۰ درصدی بود بعد از طی مراحل قانونی و ارسال گزارش اظهار نظر حسابرس به سازمان بورس ، همزمان با برگزاری مجمع فوق العاده صبح امروز ، مجوز افزایش سرمایه را از نهاد ناظر بازار سرمایه گرفت.

به این ترتیب سرمایه اسمی ۲۰.۹ هزار میلیارد تومانی "فولاد" از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها به ۲۹.۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید تا این شرکت بار دیگر در رتبه بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی قرار گیرد.

این افزایش سرمایه ، صرف تامین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا ( احداث خط نورد گرم شماره ۲ ) خواهد شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو