بازداشت رئیس جمهور سابق بولیوی + عکس

بازداشت رئیس جمهور سابق بولیوی + عکس


6

1399/12/25

11:02


دولت سوسیالیست بولیوی از دستگیری و بازداشت جینین آنز، رئیس جمهوری موقت سابق این کشور به اتهام دست داشتن در کودتای سرنگونی اوو مورالس در سال ۲۰۱۹ میلادی خبر داد.

بازداشت رئیس جمهور سابق بولیوی + عکس

بازداشت رئیس جمهور سابق بولیوی + عکس

بازداشت رئیس جمهور سابق بولیوی + عکس

بازداشت رئیس جمهور سابق بولیوی + عکس

بازداشت رئیس جمهور سابق بولیوی + عکس

منبع: فرارو

تصویری


ویدئو