گریم زنان هندی در جشنواره + عکس

8

1399/12/25

11:02


جشنواره«ماها شیوارتری» در چنای هند.

گریم زنان هندی در جشنواره + عکس

گریم زنان هندی در جشنواره + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو