شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت  ۱۶۴ واحدی ۴۳۴ هزار و ۱۲۶  واحد را ثبت کرد.

اثرگذارترین نمادها بر شاخص بورس

برکت،کچاد و دروز بیش‌ترین تأثیر مثبت و نماد‌های فملی، شپنا و شبندر بیش‌ترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

وضعیت نمادها در آغاز معاملات

در جریان معاملات متعادل گروه پالایشی‌ها شاهد افت بیش از ۱ درصد قیمت نماد شپنا و قرار گرفتن سهم در محدوده ۱۲۹۴ تومان باشیم. شبندر نیز با افت حداکثری با صف فروش مواجه شد.

در گروه خودرویی‌ها نماد خساپا در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد و سهم در معاملات امروز با افت حداکثری در کف قیمت روزانه در قیمت ۲۲۲ تومان دنبال می‌شود. خودرو در قیمت ۲۴۵ تومان داد و ستد می‌شود.

معاملات گروه بانکی‌ها در مدار منفی دنبال می‌شود و سهم وتجارت در قیمت ۲۶۳ تومان قرار دارد. وبملت در قیمت ۴۰۵ تومان دنبال می‌شود و افت حداکثری دارد.

در جریان معاملات امروز شاهد معاملات مثبت در نماد دی هستیم. صف فروش وبملت جمع شد و سهم در مدار مثبت قراردارد.

نماد خساپا به مدار مثبت رسید و سهم در قیمت ۲۲۷ تومان داد وستد می‌شود. خودرو نیز از کف قیمت روزانه خود فاصله گرفت و اکنون در یک قدمی مثبت شدن قرار دارد.

پالایشی‌ها با رنج کشی مثبت و غلبه خریداران بر فروشندگان در مدار مثبت قرار گرفتند و شاهد پیشروی بیش از ۱ درصدی قیمت در نماد شپنا هستیم و سهم در قیمت ۱۳۴۳ تومان قرار دارد. شبندر در قیمت ۲۷۶۵ تومان مثبت دنبال می‌شود.

در گروه فلزات اساسی شاهد پیشروی بیش از درصدی قیمت در نماد کاوه و قرار گرفتن سهم در قیمت ۲۱۰۰ تومان هستیم. فخوز هم نیز جزو نماد‌های مورد توجه در معاملات امروز این گروه بشمار می‌رود و سهم در قیمت ۱۴۶۷ تومان با رشد ۱ درصد همراه است. فملی نیز رنگ سبز به خود گرفت و در قیمت ۱۲۵۸ تومان با نوسان مثبت دنبال می‌شود.