در بیانیه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی درباره این سلاح آمده است: این سلاح متکی به دستگاه "Iron Sting" بوده که متشکل از شبکه‌ای از سیستم‌های دقیق تیراندازی است. در این سلاح از "مهمات خمپاره‌ای با کالیبر ۱۲۰ میلی متر استفاده شده و مجهز به سیستم لیزر و سیستم موقعیت یابی جهانی برای هدف گیری دقیق اهداف و جلوگیری از آسیب‌های جانبی است.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه بیانیه خود تأکید کرده است: این سلاح را می‌توان بر روی وسایل نقلیه یا نفربرهای زرهی در تمام زمین‌های باز و محیط‌های شهری نصب کرد. دقت سیستم این سلاح احتمال خسارت جانبی را کاهش می‌دهد و از وارد شدن صدمه به غیرنظامیان جلوگیری می‌کند.

در همین حال، بنی گانتس، وزیر جنگ دولت رژیم صهیونیستی درباره این سلاح جدید گفت: این سلاح نیازهای ارتش را برآورده کرده و توانایی‌های رزمی ما را برای مقابله با دشمنانی که در محیط‌های غیرنظامی پنهان شده‌اند، بهتر می‌کند.