مادر ۱۸ساله در اولین زایمان خود صاحب ۴قلو شد

منبع: برترین ها

4

1399/12/25

11:11


رئیس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهیدصیاد شیرازی گرگان گفت: مادر ۱۸ ساله گلستانی در نخستین زامیان صاحب فرزندان چهار قلو شد.

خبرگزاری مهر: مادر ۱۸ ساله گلستانی در اولین بارداری خود صاحب فرزندان چهار قلو شد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهیدصیاد شیرازی گرگان صبح دوشنبه در این خصوص گفت: در حال حاضر نوزادان در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت قرار دارند.

مادر ۱۸ساله در اولین زایمان خود صاحب ۴قلو شد

علی رضا نوروزی اظهارکرد: سالانه دو قلوزایی در بیمارستان شهید صیاد شیرازی زیاد داریم، اما از دو قل به بالا در موارد خاص بوده و خوشبختانه حال عمومی مادر و نوزادان خوب است.

وی تصریح کرد: این خانم ۱۸ ساله در اولین زایمان خود بدون استفاده از داروهای کمکی و تقویتی چهار قلوی سالم به دنیا آورده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو