یک تیم امنیتی اماراتی برای مدیریت سازمان اطلاعات به عراق آمده است

منبع: حوزه

4

1399/12/25

11:19


حوزه/ شیخ قیس الخزعلی تأکید کرد: منابع موثق از آمدن یک تیم امنیتی اماراتی برای مدیریت سازمان اطلاعات به عراق آمده است.

یک تیم امنیتی اماراتی برای مدیریت سازمان اطلاعات به عراق آمده است

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، شیخ قیس الخزعلی دبیرکل گردان های اهل حق عراق تأکید کرد: منابع موثق از آمدن یک تیم امنیتی اماراتی برای مدیریت سازمان اطلاعات به عراق خب دادند.

وی با طرح این سؤال که آیا عراق به اندازه ای ضعیف شده که اینگونه مورد نقض حاکمیت قرار می گیرد؟، گفـت: آیا انتقال ۳۰۰ نفر از اعضای سازمان اطلاعات به گمرک های مرزی ارتباطی با  آمدن این گروه دارد؟

شیخ الخزعلی افزود: آیا امارات در هر جایی که وارد شدند، خرابی به بار نیاوردند؟ همچنان که در یمن و لیبی این کار را کردند.

دبیرکل گردان های اهل حق نسبت به حجم توطئه علیه عراق ابراز تعجب کرد و گفت: چقدر سریع این توطئه ها اجرایی می شود.

وی در پایان تصریح کرد: نمی دانم دلیل سکوت یا کوتاهی در خصوص این موضوع چیست؟ کمترین چیزی که در مورد آن می توان گفت این است که خطرناک است و آینده کشور را تهدید می کند.

تصویری


ویدئو