تقدیر از عملکرد موفق دادگستری لرستان در تحقق اهداف و برنامه های راهبردی قوه قضاییه بویژه غربالگری زندانیان

منبع: رکنا

10

1399/12/25

11:25


تقدیر از عملکرد موفق دادگستری لرستان در تحقق اهداف و برنامه های راهبردی قوه قضاییه بویژه غربالگری زندانیان

به گزارش خبرنگار رکنا در خرم آباد، ، مدیر روابط عمومی دادگستری لرستان افزود: از جمله برنامه های موفق دیگر این دادگستری غربالگری زندانیان استان بوده است که با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق در این زمینه توسط ریاست محترم کل دادگستری استان و اعزام هیئت های مختلف قضایی به تمامی زندان های استان و بررسی وضعیت تمامی متهمین و زندانیان استان و تکمیل کاربرگ هایی که در این زمینه تدوین شده بود، زمینه پذیرش قرارهای تامین بسیاری از متهمین بازداشتی و استفاده تعداد قابل توجهی از محکومین در جرایم ساده از تاسیسات نوین حقوقی مانند آزادی مشروط، تخفیف مجازات، تعلیق باقیمانده اجرای مجازات، بخشودگی تمام یا قسمتی از مجازات فراهم و برخی از محکومین نیز از طریق مرخصی پایان حبس آزاد گردیده است.

حجت الاسلام علی سبزواری تصریح کرد: البته در جرایم خشن و شرارت آمیز، برنامه دادگستری استان اعمال مجازات شدید، قاطع و بازدارنده است و بر اساس سیاست جنایی و کیفری ترسیمی توسط ریاست محترم کل دادگستری استان در مواجهه و برخورد با جرایمی نظیر قتل های عمدی، آدم ربایی، چاقو کشی، قدرت نمایی با سلاح، تیراندازی ها، اراذل و اوباش، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، سرقت و ... دادگستری استان لرستان با قدرت و قاطعیت برخورد می نماید و علاوه بر محرومیت مرتکبین این جرایم از ارفاقات قانونی، حتی الامکان نسبت به تبعید آنها نیز اقدام خواهد کرد.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو