تاکید علمای بحرین بر بازگشایی حسینیه‌های این کشور

منبع: حوزه

4

1399/12/25

11:26


حوزه/ علمای بحرین با بیان اینکه حسینیه ها یکی از عبادتگاه های اصلی هستند و همچون مساجد باید مورد توجه قرار گیرند، افزودند: بر این اساس باید حسینیه ها همراه با مساجد بازگشایی شود.

تاکید علمای بحرین بر بازگشایی حسینیه‌های این کشور

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، علمای بحرین با بیان اینکه حسینیه ها یکی از عبادتگاه های اصلی هستند و همچون مساجد باید مورد توجه قرار گیرند، افزودند: بر این اساس باید حسینیه ها همزمان با بازگشایی نهاد های اجتماعی، همراه با مساجد بازگشایی شود.

مساجد و حسینیه ها نقش معنوی مهمی در کاهش بارهای روانی کرونا دارند

علمای بحرین اشاره کردند: مساجد و حسینیه ها نقش معنوی و تربیتی مهمی در کاهش بارهای روانی همه گیری کرونا دارند و همچنین در های آسمان را برای استجابت دعا برای نابودی ویروس باز می کنند.

عقب انداختن بازگشایی حسینیه ها مطابق دستور العمل های بهداشتی، معنی ندارد

ایشان با بیان اینکه جامعه ثابت کرده که توانایی همزیستی با ویروس و پایبندی به دستور العمل های بهداشتی و مسئولیت پذیری کامل در قبال توصیه های صادره از سوی طرف های ذیربط را دارد، تصریح کردند: تأخیر و عقب انداختن بازگشایی حسینیه ها مطابق شرایط و دستور العمل های بهداشتی، معنی ندارد.

علمای بحرین از همگی به ویژه مسئولین حسینیه ها و تمامی طرف های ذیربط  خواستند برای بازگشایی حسینیه ها مطابق شرایط و دستور العمل های بهداشتی معمول، اقدام کنند.

علمای بحرین از تلاش های طرف های ذیربط در جهت حمایت از جامعه در برابر آثار ویروس تشکر و قدردانی کردند و از درگاه الهی خیر و صلاح همگی را مسئلت جستند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو