به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در بازار روند کاهشی را خلاف روز گذشته در پیش گرفت.

قیمت طلا امروز 25 اسفند 99

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۳ (یک هزار و هفتصد و بیست و سه ) رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۲۳ -۰.۲۷ ۰۹:۰۰
۱,۷۲۸ ۲۵ ۱.۴۶ ۲ روز پیش
۱,۷۰۳ -۲۲ -۱.۲۹ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۱,۰۴۷,۴۰۰ (یک میلیون و چهل و هفت هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۰۴۵,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۴۵,۱۰۰ -۲,۳۰۰ -۰.۲۳ ۱۱:۲۰
۱,۰۴۷,۴۰۰ -۳,۷۰۰ -۰.۳۶ روز قبل
۱,۰۵۱,۱۰۰ ۲۶,۱۰۰ ۲.۴۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۲۴,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.