داده های متناقض رشد اقتصادی از ۲ مرجع آماری + فیلم

4

1399/12/25

11:37


رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی از رشد مثبت اقتصاد کشور در سه ماهه سوم سال جاری خبرداده است.

بر اساس گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی ۳.۹ درصد با نفت و ۲.۹ درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده، بنابراین در دو فصل متوالی دوم و سوم سال ۹۹ رشد مثبت داشتیم خبر همتی از رشد اقتصادی مثبت در تناقض با گزارشات مرکز آمار است.

 

 

 

 

منبع: اکو ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو