تغذیه با شیرمادر نوزاد را از این خطر در امان نگه می دارد

9

1399/12/25

12:00


بنا به گفته رقیه خدادادبیگی، کارشناس برنامه تغذیه شیر مادر و نوزادان مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین تمامی بیمارستان های دوستدار کودک ( دهخدا، پاستور، رازی، کوثر، قدس و مهرگان) با تاکید بر شیردهی در بحران شیوع کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت.

تغذیه با شیرمادر نوزاد را از این خطر در امان نگه می دارد

به گزارش بهداشت نیوز، بنا به گفته رقیه خدادادبیگی، کارشناس برنامه تغذیه شیر مادر و نوزادان مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین تمامی بیمارستان های دوستدار کودک ( دهخدا، پاستور، رازی، کوثر، قدس و مهرگان) با تاکید بر شیردهی در بحران شیوع کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
وی گفت: با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر در سلامت و پیشگیری از مرگ و میر نوزادان حساس سازی مادران برای تماس پوست با پوست مادر و نوزاد، تغذیه انحصاری با شیر مادر و تداوم آن تا پایان 2 سالگی، معاینه نوزادان توسط پزشکان بر بالین مادر و اطلاع رسانی به مادران در خصوص معایب استفاده از شیر مصنوعی و گول زنک مورد تاکید قرار گرفت.
 
خدادابیگی، توجه به تهویه اتاق ها، غربالگری همراهان مادران و آموزش مادران به صورت عملی و استفاده از فیلم های آموزشی و  به حداقل رسیدن تجویز شیر مصنوعی برای نوزادان نارس و مبتلا به زردی را از دیگر مواردی خواند که در این ارزیابی ها مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی تصریح کرد که بازدید بیمارستان های دوستدار کودک، در بهمن و اسفند ماه 99 بود.

 

تصویری


ویدئو