فداکاری فرزاد احمدی ۱۵ ساله در بیمارستان

منبع: رکنا

13

1399/12/25

12:01


فداکاری فرزاد احمدی ۱۵ ساله در بیمارستان

نوجوان مرگ مغزی به 4 بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید.

به گزارش رکنا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد گفت:حیات دوباره ۴ بیمار هموطن درهزاروسی و یکمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی در مرکز پیوند اعضای منتصریه دانشگاه ۴ عضو مرحوم فرزاد احمدی ۱۵ ساله از بجنورد برای پیوندبه بیماران نیازمند به طور رایگان اهدا شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد فرزاد احمدی برای پیوند به بیمارسنان بوعلی سینا شیراز و قرنیه‌های وی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

وی افزود: قسمتی از پوست زنده یاد فرزاد احمدی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) برای پیوند ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مرحوم فرزاد احمدی از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه معرفی شده بود که پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو