به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۴۴۲(بیست و سه هزار و چهارصد و چهل و دو تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۳,۹۱۶(بیست و سه هزار و نهصد و شانزده تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۷,۸۶۵(بیست و هفت هزار و هشتصد و شصت و پنج تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۴۲۸(بیست و هشت هزار و چهارصد و بیست و هشت تومان) است.