80 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در ارومیه کشف شد 

منبع: رکنا

9

1399/12/25

12:15


ماموران در بازرسی از خودرو، هشت قبضه سلاح غیرمجاز که به طور ماهرانه ای در داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند. 

 

استان آذربایجان غربی ارومیه نسرین کریم معجنی 

 

تصویری


ویدئو