رسمی شد؛ فرشاد فرجی به پرسپولیس پیوست + مدت زمان قرارداد

منبع: فرارو

3

1399/12/25

12:27


مدافع تیم فوتبال پدیده با عقد قراردادی به پرسپولیس پیوست.

رسمی شد؛ فرشاد فرجی به پرسپولیس پیوست + مدت زمان قرارداد

پس مذاکرات فراوان در نهایت فرشاد فرجی از جمع یاران پدیده جدا شد و به پرسپولیس پیوست. قرارداد این مدافع با پرسپولیس ۲.۵ ساله است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو