محمد دانشگر به باشگاه استقلال رفت

منبع: طرفداری

1

1399/12/25

12:32


محمد دانشگر به باشگاه استقلال رفت

مدافع آبی پوشان پایتخت دقایقی پیش به باشگاه استقلال مراجعه کرد

محمد دانشگر دقایقی پیش به باشگاه استقلال مراجعه کرد و اگر اتفاق خاصی نیفتد امروز تکلیف جدایی محمد دانشگر از استقلال روشن می شود.

به گزارش طرفداری، محمد دانشگر دقایقی گذشته، به ساختمان باشگاه استقلال رفت تا برای روشن شدن تکلیفش با مدیران باشگاه نشستی را برگزار کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو