خبر دوم به میزان فروش اوراق از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی باز می گردد در  هفته چهلم  ۱۱ درصد از اوراق عرضه شده فروش رفت و در هفته چهل و یکم این رقم به ۴ درصد رسید. حجم عرضه اوراق عرضه شده برای دو هفته اخیر بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. به نظر می رسد بخش از این اتفاق محصول سیاست های مداخله ای  در بورس و ممنوعیت خرید اوراق از سوی صندوق ها باشد. طبیعتا این مداخله که به اسم سیاست حمایتی به اجرا گذاشته شده نه تنها به نفع سهامداران نشد بلکه برای دولت نیز تاوان مالی سنگینی داشت. این تاوان را در خبر سوم می توان به خوبی لمس کرد.

خبر سوم درباره رقم کسری دولت از محل فروش اوراق است، میزان اوراق فروش رفته نشان می دهد دولت در روزهای باقی مانده از سال نیاز دارد ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. اتفاقی که در چهل و یک هفته گذشته رخ نداده است. بدین ترتیب آژیر قرمز کسری بودجه به صدا درآمد. زیرا تامین این میزان کسری از منابع بانک مرکزی قابلیت ایجاد ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید را دارد و بر اساس برخی محاسبات کارشناسی بیش از سه واحد درصد به رقم رشد نقدینگی اضافه می کند. طبیعتا این رقم خود در نرخ تورم نشان خواهد داد.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «تاوان دستکاری بورس برای دولت/ نرخ سود در کف زمستانی» بخوانید.