رده بندی کیفی خودروهای داخلی در بهمن ۱۱ منتشر شد

منبع: گجت نیوز

12

1399/12/25

12:46


رده بندی کیفی خودروهای داخلی در بهمن ۱۱ منتشر شد

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در بهمن ۹۹ منتشر شد. در ادامه اسامی بی‌کیفیت و باکیفیت‌ترین خودروها را بررسی می‌کنیم.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهار تأیید شده از سوی وزارت صمت، بیش‌ترین مسئولیت را در مقوله ارزشیابی کیفیت خودروها در کشور برعهده دارد. همچنین نتایج به‌دست آمده از این ارزشیابی را با اهداف کیفی مشخص شده برای هر خودرو مقایسه می کند و سپس آن‌ها را بر طبق جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب تجزیه و تحلیل می‌کند و نهایتا گزارش به‌دست آمده از این ارزشیابی را در قالب جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی هرماه در اختیار وزارت صمت قرار می‌دهد.

مقصود از طراحی فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها اطلاع یافتن از تمام ایرادات موجود در خودرو از طریق هدایت آدیت به کشف ایرادات عملکردی و تأثیر حداکثر ایرادات ایمنی بوده است.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران براساس دستورالعمل‌های تعیین شده، خودروهای تولید داخل را به پنج دسته قیمتی تقسیم می‌کند و باتوجه به سطح کیفی و میزان رضایت مشتریان، از یک تا پنج ستاره کیفی را به آن‌ها اختصاص می‌دهد. هدف اصلی از تهیه این گزارش، بهبود کیفیت خودروها، افزایش رضایت‌مندی مشتریان و ایجاد رقابت صحیح میان خودروسازان است.

در زیر جدول باکیفیت و بی‌کیفیت‌ترین خودروهای داخلی را که در بهمن ماه منتشر شده است مشاهده خواهید کرد.

رده بندی کیفی خودروهای داخلی در بهمن ۹۹

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو