ساعت کاری ساتنا و پایا در آخرین روزهای سال

منبع: رکنا

6

1399/12/25

13:05


ساعت کاری ساتنا و پایا در آخرین روزهای سال

ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در روزهای پایانی سال با تغییراتی همراه شده است که براساس آن در روزهای 27 تا 29 اسفند ماه «دستور پرداخت بین مشتری» در ساتنا طی ساعت 21 و دستور پرداخت بین بانکی 21:30 خواهد بود.

به گزارش رکنا، همچنین ساعات پایان کار ساتنا در حوزه دستور پرداخت بین مشتری در تاریخ 30 اسفند ساعت 14 و دستور پرداخت بین بانکی ساعت 15 خواهد بود.

طبق بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی، ساعات پایان کار پایا در روزهای 27 تا 29 اسفند افزایش یافته و تا 19:45 دقیقه ادامه دارد ولی در روز 30 اسفند ماه ساعت کار پایان همانند روزهای عادی خواهد بود.

برهمین اساس نیز در روزهای 27 تا 29 اسفندماه در سامانه پایا ساعت پایان کار برای چرخه 1 ساعت 3:45 دقیقه، برای چرخه 2 ساعت 10:45دقیقه، برای چرخه 3 ساعت 13:45دقیقه، برای چرخه 4 ساعت 16:45و برای چرخه 5 ساعت 19:45تعیین شده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو