یک ادعا درباره واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا

منبع: برترین ها

12

1399/12/25

13:06


یک فعال رسانه‌ای درباره واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا ادعایی را مطرح کرد.

دیده بان دولت: یک فعال رسانه‌ای درباره واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا ادعایی را مطرح کرد.

سازمان بهشت زهرا به جای شفاف سازی لیست دریافت کنندگان واکسن کرونا در این سازمان و شائبه‌های پیش آمده و انتشار لیست این افراد، رسانه منتشر کننده را تهدید به شکایت کرد!

یک ادعا درباره واکسیناسیون کارکنان بهشت زهرا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو