اختصاص بنزین وانت بارها براساس پیمایش، کاهش سهمیه بنزین

5

1399/12/25

13:06


مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش روز گذشته با اشاره به پیامک ‌های ارسال ‌شده درباره کاهش سهمیه سوخت وانت ‌بارها و تایید صحت آن، اعلام کرد که ارسال پیامک کاهش سهمیه بنزین وانت بارها صحت دارد، زیرا قرار است که سهمیه‌ ها متناسب با عملکرد و پیمایش وانت ‌بارها پرداخت شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور با اشاره به پرمصرف بودن وانت های نیسان‌ آبی ‌رنگ و قرار گرفتن پیکان ‎وانت یا پراید ‎وانت در لیست خودروهای کم مصرف که توسط ناجا گروه بندی می شوند، اضافه کرد که سهمیه بنزین گروه‌ کم ‌مصرف حداقل ۱۲۰ لیتر و حداکثر ۴۰۰ لیتر خواهد بود و ناوگان پرمصرف نیز حداقل ۲۰۰ لیتر و حداکثر ۶۰۰ لیتر دریافت خواهند کرد.

تصویری


ویدئو