عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت


8

1399/12/25

13:24


عکس| جهادگران عرصه سلامت

سلامت نیوز: با شیوع موج جدید ویروس کرونا در استان خوزستان و برقراری شرایط قرمز در شهرهای مختلف این استان، از اواخر بهمن ماه نیروهای جهادی از اقشار مختلف جامعه در ۳ شیفت کاری در بیمارستان های رازی، گلستان، امیرالمومنین و سینا شروع به فعالیت و همیاری به کادر درمان کردند.

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

عکس| جهادگران عرصه سلامت

منبع: ایرنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو