مسعود شجاعی و اشکان دژآگه غایبین تمرین امروز

منبع: طرفداری

5

1399/12/25

13:41


مسعود شجاعی و اشکان دژآگه غایبین تمرین امروز

کاپیتان ها غایب تمرین امروز تراکتور بودند

تمرین امروز تراکتور در غیاب اشکان دژآگه و مسعود شجاعی آغاز شد تا شمارش معکوس برای اعلام رسمی فسخ قرارداد این دو کاپیتان رو به پایان باشد.

به گزارش طرفداری مسعود شجاعی و اشکان دژاگه در تمرین امروز تی تی ها که دقایقی پیش شروع شده غایب هستند. این در حالی است که قبل از تمرین امروز رسول خطیبی در مصاحبه ای اعلام کرد کسی که دلش با تیم نیست جایی در تراکتور ندارد.

بعد از این که علیرضا رحیمی تلاش کرد مانع جدایی اشکان دژآگه و مسعود شجاعی شود و در این میان حتی به مالک باشگاه و رسول خطیبی هشدار داد، مالک باشگاه تراکتور در حمایت از رسول خطیبی و در اعتراض به اقدام معاون باشگاه حکم به برکناری رحیمی داد و رسول هم اعلام کرد هر بازیکنی دلش با تراکتور نیست برود.

 از همان اولین روز حضور خطیبی در تراکتور شایعه شده بود رسول تمایلی به حفظ سه کاپیتان تیمش ندارد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو