گاف شهرداری اهواز در تبریک سال جدید (فیلم)

منبع: عصر ایران

7

1399/12/25

13:44


گاف شهرداری اهواز در طراحی بنر برای تبریک حلول سال ۱۴۰۰ را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو