افزایش هزینه جهیزیه ۱۵ میلیونی به ۲۰۰ میلیون تومان

منبع: برترین ها

4

1399/12/25

13:46


نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اهواز گفت: تاکنون هیچ وقت بازار را به این بدی ندیده بودم.

خبرگزاری ایسنا: نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اهواز گفت: تاکنون هیچ وقت بازار را به این بدی ندیده بودم. برای سال آینده امیدوار به بهبود شرایط بازار نیستم. کل بازار در رکود قرار دارد و هیچ فرد بازاری از درآمد خود رضایت ندارد. پنج سال پیش هزینه جهیزیه منزل به طور متوسط ۱۵ میلیون تومان بود اما همان جهیزیه با قیمت‌های کنونی حداقل به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش هزینه یک جهیزیه ۱۵ میلیونی به ۲۰۰ میلیون تومان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو