احضار ۲ وزیر به دادسرای دیوان محاسبات

منبع: برترین ها

8

1399/12/25

13:46


دیوان محاسبات کشور: با توجه به گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهادکشاورزی و صمت به دادسرای دیوان محاسبات احضار خواهند شد.

خبرگزاری تسنیم:  دیوان محاسبات کشور: با توجه به گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهادکشاورزی و صمت به دادسرای دیوان محاسبات احضار خواهند شد. توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانی‌های اخیر قانع کننده به حساب نیامد و وزرای مربوطه نسبت به علل ناهماهنگی‌ها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، باید پاسخگو باشند.

احضار ۲ وزیر به دادسرای دیوان محاسبات

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو