واریز سومین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

منبع: برترین ها

7

1399/12/25

13:53


وام ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق مربوط به دوره سوم سال ۱۳۹۹ تا عصر امروز (دوشنبه) به حساب حقوق شخص بازنشستگان مشمول واریز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران: خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: وام ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق مربوط به دوره سوم سال ۱۳۹۹ تا عصر امروز (دوشنبه) به حساب حقوق شخص بازنشستگان مشمول واریز خواهد شد. تعداد دریافت کنندگان این تسهیلات براساس اعلام قبلی، یک هزار نفر در کل کشور خواهد بود. از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود سه هزار نفر از فرزندان بازنشستگان کشوری از تسهیلات ازدواج فرزندان برخوردار شده اند.

سومین مرحله وام ازدواج فرزندان بازنشستگان امروز واریز می‌شود

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو