آغاز فاز دوم و سوم مطالعات بالینی واکسن کوو ایران (فیلم)

منبع: عصر ایران

11

1399/12/25

13:58


فاز دوم و سوم مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت به‌صورت رسمی آغاز شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو