محمد انصاری طبق بند قرارداد می تواند جدا شود

منبع: طرفداری

8

1399/12/25

14:23


محمد انصاری طبق بند قرارداد می تواند جدا شود

محمد انصاری با توجه به بندی که در قراردادش دارد می تواند از پرسپولیس جدا شود

محمد انصاری برای جدایی از باشگاه پرسپولیس نیازی به رضایت نامه ندارد.

به گزارش طرفداری، محمد انصاری هم یکی از همان بازیکنانی است که در زمان مدیریت های قبلی قراردادش به گونه ای تنظیم شده که با توجه به بندهایی که در قراردادش آمده می تواند از پرسپولیس جدا شود و همان راهی را برود که پیش از این شجاع خلیل زاده رفت.

اما به نظر می رسد انصاری بابت توجه به این بند ها همچنان تمایل دارد در پرسپولیس بماند. او که مدتهاست از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده، در تمام این مدت به بازی گرفته نشد تا در نهایت تصمیم بگیرد به تیمی برود که بازی کند. به خصوص که حالا بازیکنی چون فرشاد فرجی هم به پرسپولیس منتقل شده است.

به هر روی محمد انصاری هنوز عضو باشگاه پرسپولیس است و به نظر می رسد طی چند ساعت آینده تصمیم نهایی اش را در این خصوص خواهد گرفت. اما او با توجه به بندهای قراردادی اش و رسیدن به این اعتقاد که گل محمدی نیازی به او ندارد، می تواند با فعال کردن بندهای قراردادش با باشگاه فسخ قرارداد کرده و از پرسپولیس جدا شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو