صورت پوشیده از گرد و غبار یک کارگر + عکس

5

1399/12/25

14:42


صورت یک کارگر پوشیده از گرد و غبار هنگام تخلیه ذرت وارداتی در بندر بصره عراق.

صورت پوشیده از گرد و غبار یک کارگر + عکس

صورت پوشیده از گرد و غبار یک کارگر + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو