شلوغی بازار اصفهان + عکس

شلوغی بازار اصفهان + عکس


12

1399/12/25

14:49


در فرهنگ ایرانی روزهای پایانی سال مصادف با شلوغی خیابان‌ها، بازارها و افزایش خرید است؛ به همین دلیل این ایام برای بسیاری از صاحبان مشاغل روزهایی سرنوشت سازی به شمار می‌آید؛ زیرا می‌توانند ضرر و زیان و کم رونقی یک سال را جبران کنند، به ویژه وضعیت بازار امسال که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، رکودی سنگین را تجربه کرد. اصنافی که وضعیت بازار شب عید امسال برایشان تعیین کننده است در یکسال گذشته با تعطیلی‌های اجباری، قربانیان اصلی کرونا بودند

شلوغی بازار اصفهان + عکس

شلوغی بازار اصفهان + عکس

شلوغی بازار اصفهان + عکس

شلوغی بازار اصفهان + عکس

شلوغی بازار اصفهان + عکس

شلوغی بازار اصفهان + عکس

شلوغی بازار اصفهان + عکس

منبع: ایمنا

تصویری


ویدئو