ثبت لحظه رونمایی از فاز دو - سه واکسن "کوو ایران برکت" + عکس

ثبت لحظه رونمایی از فاز دو - سه واکسن "کوو ایران برکت" + عکس


5

1399/12/25

14:55


مراسم کارآزمایی بالینی فاز دو - سه واکسن "کوو ایران برکت" صبح روز دوشنبه (۲۵ اسفند) با تزریق به تعدادی از داوطلبان در هتل ارم تهران برگزار شد.

ثبت لحظه رونمایی از فاز دو - سه واکسن "کوو ایران برکت" + عکس

ثبت لحظه رونمایی از فاز دو - سه واکسن "کوو ایران برکت" + عکس

ثبت لحظه رونمایی از فاز دو - سه واکسن "کوو ایران برکت" + عکس

ثبت لحظه رونمایی از فاز دو - سه واکسن "کوو ایران برکت" + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو