آرزوی موفقیت شجاع خلیل زاده برای فرشاد فرجی

منبع: طرفداری

5

1399/12/25

15:13


آرزوی موفقیت شجاع خلیل زاده برای فرشاد فرجی

شجاع خلیل زاده برای فرشاد فرجی آرزوی موفقیت کرد

فرشاد فرجی امروز با قراردادی 2.5 ساله به پرسپولیس پیوست.

به گزارش طرفداری، پس از پیوستن فرجی به پرسپولیس، شجاع خلیل زاده استوری زیر را برای فرجی منتشر کرد:

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو