واکنش آموزش و پرورش به سختی کار این معلمان

8

1399/12/25

15:15


مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش درباره موضوع حذف سختی کار برخی از معلمان گفت: این موضوع صحت ندارد.

واکنش آموزش و پرورش به سختی کار این معلمان

 مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش درباره موضوع حذف سختی کار برخی از معلمان عشایری در احکام شغلی توضیحاتی داد و تاکید کرد که این موضوع صحت ندارد.

محمدرضا سیفی درباره این موضوع که آیا سختی کار برخی از معلمان عشایری در احکام شغلی آنان حذف شده است اظهار کرد: «این موضوع وجود ندارد؛ با امور اداری و تشکیلات صحبت کردم و این موردی بوده که در کدهای نرم افزاری عشایری وجود داشته و به دلیل ایراد نرم افزاری بوده که آن هم اصلاح شده است اگر هم مبلغی از این افراد کسر شده باشد تا قبل از پایان سال تحصیلی به حسابشان واریز می‌شود.»

وی با بیان اینکه مشکلی برای معلمان دلسوز و زحمت کش عشایری وجود ندارد چراکه با تمام وجود از این معلمان دفاع می‌کنم افزود: «اجازه نمی‌دهم حتی یک ریال از حق و حقوق این عزیزان پایمال شود.»

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال چرا فقط راهبران آموزشی و تربیتی از سهمیه سوخت استفاده می‌کنند؟ اینطور نیست؛ تمام معلمان روستایی و عشایری شامل این طرح شدند، سال گذشته ۳ ماه ۳ ماه مبالغی برای هزینه سوخت به این افراد واریز شده و ۳ ماه آخر سال هنوز واریز نشده است.»

سیفی بیان کرد: «در این زمان و دوران شیوع کرونا مدارس عشایری و روستایی دایر بودند و آموزش حضوری بود لذا موارد مشوقی که برای سایر معلمان درنظر گرفته می‌شود برای معلمان روستایی و عشایری نیز درنظر گرفته خواهد شد.»

 

منبع: پانا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو