زمان پرداخت «عیدی» مستمری بگیران بهزیستی مشخص شد

7

1399/12/25

15:16


رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که عیدی تمام خانوارهای مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی نیز بعد از تامین اعتبار پرداخت می‌شود.

زمان پرداخت «عیدی» مستمری بگیران بهزیستی مشخص شد

وحید قبادی‌دانا با بیان اینکه مستمری مددجویان سازمان بهزیستی برای یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار پرداخت شد، اظهار کرد: جمعاً مبلغ ۲۷۱ میلیارد تومان جهت پرداخت مستمری مددجویان سازمان بهزیستی در اسفندماه تخصیص داده شده بود که بر روی کارت بانکی افراد شارژ شد. همچنین باتوجه به قولی که داده شده بود، جهت تهیه باتری سمعک ناشنوایان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی نیز برای مصرف یکسال باتری سمعک این افراد، جمعاً مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ۴۷ هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد با سرانه هر نفر ۲۴۰ هزار تومان اختصاص شده بود که بتواند هزینه باتری سمعک ناشنوایان مستمری بگیر را در سراسر کشور پوشش دهد که آن نیز بر روی کارت بانکی شارژ شد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: باتوجه به ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی حق بیمه سهم کارفرما را برای مددجویانی که توسط کارفرمایان به کارگیری شدند سالانه پرداخت می‌کند که در سال ۹۹ نیز این مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان است که برای اشتغال ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر از مددجویان سازمان بهزیستی که به صورت خویش‌فرما و یا توسط کارفرمایان به کارگیری شدند، این حق بیمه سهم کارفرما برای این افراد پرداخت شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه نیز گفت: در شرایط پایان سال با تلاش‌هایی که صورت گرفت، عیدی تمام خانوارهای مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی نیز بعد از تامین اعتبار پرداخت و بر روی کارت بانکی آنها شارژ شد. برای یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار مبلغ ۸۸ میلیارد تومان به عنوان عیدی (البته این مبلغ ناچیز و محدود است)، بین ۷۳ هزار تومان تا ۱۳۸ هزار تومان بر اساس بعد خانوار پرداخت شده است.

 

منبع: ایسنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو