گزارش تمرین استقلال؛ فوتبال درون تیمی

منبع: طرفداری

10

1399/12/25

15:20


گزارش تمرین استقلال؛ فوتبال درون تیمی

تمرین امروز استقلال در غیاب سه بازیکن برگزار شد

آبی پوشان امروز به پاسکاری ترکیبی و فوتبال درون تیمی پرداختند.

به گزارش طرفداری، بازیکنان استقلال بعد از گرم کردن و کارهای سرعتی و قدرتی زیر نظر نوشادی، به پاسکاری ترکیبی مشغول شدند.

در ادامه مرور یک تاکتیک تیمی در دستور کار آبی‌ها قرار گرفت. بخش پایانی این تمرین را فوتبال درون تیمی با رعایت تاکتیک‌های مد نظر کادرفنی تشکیل داد. فرشید باقری، دیاباته و دانشگر در این تمرین غایب بودند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو