از سفر به زنجان خودداری کنید

منبع: برترین ها

7

1399/12/25

15:40


سخنگوی وزارت بهداشت: با توجه به تاثیر جدی سفر‌های بین شهری در افزایش شیوع بیماری از هموطنان می‌خواهیم در نوروز ۱۴۰۰ از هرگونه اقدام به سفر به شهرستان‌های استان زنجان خودداری کنند.

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت شکننده بیماری در استان زنجان، گفت: با توجه به تاثیر جدی سفرهای بین شهری در افزایش شیوع بیماری از هموطنان می‌خواهیم در نوروز ۱۴۰۰ از هرگونه اقدام به سفر به شهرستان‌های استان زنجان خودداری کنند.

از سفر به زنجان خودداری کنید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو