تفاهم همکاری حوزه‌های علمیه خواهران با سازمان تبلیغات

منبع: حوزه

4

1399/12/25

15:41


حوزه/ اداره کل تبلیغ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

تفاهم همکاری حوزه‌های علمیه خواهران با سازمان تبلیغات

به گزارش خبرگزاری حوزه، اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل تبلیغ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به منظور ارتقای سطح همکاری های آموزشی و با بهره گیری بهینه از توانمندی، امکانات و ظرفیت های دوطرف جهت تحقق اهداف مشترک تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه به مدت ۲ سال و با موضوع اجرای برنامه های آموزشی مشترک شامل «طراحی اسناد آموزشی برای گروه های مختلف بانوان» و «ارزیابی و پیامد سنجی آموزش فعالان فرهنگی تبلیغی بانوان» منعقد شده است.

«در اختیار قرار دادن ظرفیت های سایت مبشران سازمان تبلیغات اسلامی برای مبلغان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران»، «مشارکت در تدوین و تکمیل اسناد آموزشی»، «مشارکت در تبلیغات و اطلاع رسانی دوره ها»، «مشارکت در رصد، نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی» و «تهیه زیرساخت های آموزشی و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی» برخی از تعهدات اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی در این تفاهم نامه است.

از دیگر تعهدات اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی می توان به «تعامل و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی به صورت غیرحضوری و آماده کردن زیرساخت های آموزشی»، «برگزاری آزمون پایان ترم هر دوره»، «ارائه گواهینامه پایان دوره با مشارکت معاونت فرهنگی مرکز مدیریت خواهران»، «همکاری جهت اعزام مبلغان آموزش دیده در سطح استان» و «عدم ارتباط مستقیم با مدارس علمیه خواهران بدون هماهنگی لازم با مرکز مدیریت» اشاره کرد.

همچنین در این تفاهم نامه اداره کل تبلیغ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران نسبت به انجام مواردی همچون «رصد، نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی مورد نیاز مناطق مختلف برای گروه های هدف(بانوان)»، «کمک در تأمین مکان مناسب برای برگزاری دوره ها و همایش ها در صورت امکان» و «انجام امور مربوط به جذب مخاطب برای دوره ها از قبیل ارسال فراخوان، تهیه پوستر مربوط به دوره، ثبت نام و ...» متعهد شده است.

«طراحی و تدوین اسناد آموزشی برای گروه های هدف (بانوان)»، «طراحی دوره های آموزشی برای  بانوان فعال فرهنگی غیر طلبه»، «مشارکت در تدوین مسائل دارای اولویت با لحاظ اقتضائات بومی و جنسیتی»، «مشارکت در تبلیغ و اطلاع رسانی دوره ها» و «معرفی اساتید و محتوای تخصصی بانوان» از دیگر تعهدات اداره کل تبلیغ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است.

تفاهم همکاری حوزه‌های علمیه خواهران با سازمان تبلیغات

تفاهم همکاری حوزه‌های علمیه خواهران با سازمان تبلیغات

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو