حکایت آدم هایی که گور هم برای خوابیدن ندارند (فیلم)

منبع: عصر ایران

7

1399/12/25

15:59


مستندی تامل برانگیز از وضعیت زندگی مردم در سیستان و بلوچستان از آب آشامیدنی تا بیکاری و اعتیاد و فقر را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو