اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎


منبع: برترین ها

8

1399/12/25

16:02


طرح اقتدار و ظفر صبح دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ با حضور سردار رحیمی، رییس پلیس پایتخت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: طرح اقتدار و ظفر صبح دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ با حضور سردار رحیمی، رییس پلیس پایتخت برگزار شد.

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

اجرای طرح اقتدار و ظفر‎

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو