امین قاسمی نژاد وارد ساختمان باشگاه استقلال شد

منبع: طرفداری

4

1399/12/25

17:07


امین قاسمی نژاد وارد ساختمان باشگاه استقلال شد

امین قاسمی نژاد به ساختمان باشگاه رفت

امین قاسمی نژاد برای مذاکره با مدیران استقلال وارد ساختمان باشگاه شد.

به گزارش طرفداری، امین قاسمی نژاد برای مذاکره و عقد قرارداد با مسئولان استقلال به ساختمان این باشگاه رفت.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو