تیراندازی های وحشت آور در مراسم فاتحه خوانی خرمشهر

منبع: رکنا

14

1399/12/25

17:40


تیراندازی های وحشت آور در مراسم فاتحه خوانی خرمشهر

در وضعیت قرمز کرونایی اهالی یک طایفه برای برگزاری مراسم فاتحه خوانی در منطقه زهیری خرمشهر اقدام به تیراندازی های وحشت آور کردند.

به گزارش رکنا، ظهر روزیکشنبه 24اسفندماه امسال مراسم فاتحه خوانی در یکی از طایفه های بزرگ درمنطقه زهیری خرمشهر با تعدادی چندهزار نفری برگزار شد.

در این مراسم هیچ یک از پروتکل های بهداشتی رعایت نشده و افرادی با در دست داشتن تفنگ کلاشینکف به صورت رگبار اقدام به تیراندازی می کردند که این تیراندازیها باعث ترس و وحشت اهالی این منطقه شد.

گفتنی است این مراسم چندهزار نفری درحالی در منطقه زهیری خرمشهربرگزار گردید که11شهراستان خوزستان دروضعیت قرمز است.

تعدادی از متهمان این تیراندازی دستگیر شدند.

علی رنجکش

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو