تکذیب نقض حکم دادگاه اکبر طبری

منبع: فرارو

6

1399/12/25

17:57


اخبار ضدو نقیضی درباره نقض حکم دادگاه بدوی اکبر طبری منتشر شده است.

تکذیب نقض حکم دادگاه اکبر طبری

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور صحت ندارد. پیشتر وکیل مدافع اکبر طبری از نقض رأی بدوی پرونده موکل خود توسط دیوان عالی کشور خبر داده بود. 

محمد علی داداشی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری مدیرکل سابق امور مالی و معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه ، گفت: "رأی شعبه اول دیوان عالی کشور امروز ابلاغ شده است که بر اساس آن حکم مورد اعتراض در موضوع مربوط به اتهام دریافت رشوه، اعمال نفوذ و پولشویی نقض شد و پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقیقات و ایرادات قانونی جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده شد."

اما دقایقی پیش مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد، چنین موضوعی صحت ندارد و خبر منتشر شده، صحیح نمی‌باشد.

طبری، مدیرکل سابق امور مالی و معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضا، به گرفتن رشوه و فساد اداری متهم بود، و به ۲۰سال زندان و میلیاردها تومان کیفر مالی محکوم شده‌بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو