قوه قضاییه: "نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور" صحیح نیست

منبع: عصر ایران

5

1399/12/25

18:05


طبری

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور صحت ندارد.

به گزارش ایسنا، در پی ادعاهای مطرح شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد، چنین موضوعی صحت ندارد و خبر منتشر شده، صحیح نمی‌باشد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو