برترین آزادکاران روسیه مشخص شدند

منبع: ورزش 3

5

1399/12/25

18:07


رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد روسیه برای حضور در بازیهای المپیک ۲۰۲۱ توکیو برگزار شد.

برترین آزادکاران روسیه مشخص شدند

به گزارش  "ورزش سه" به نقل از مهر رقابت‌های انتخابی تیم کشتی آزاد روسیه برای حضور در بازی‌های المپیک توکیو و جهانی نروژ روزهای ۲۰ تا ۲۴ اسفندماه در شهر اولان اوده برگزار شد.

 

اسامی نفرات برتر این مسابقات که با غیبت عبدالرشید سعداله یف قهرمان جهان و المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم همراه بود به شرح زیر است:

 

۵۷ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف ۲- ناچین مونگوش ۳- ابوبکر موتالیف و عظمت توسکایف
۶۱ کیلوگرم: ۱- عباس گادجی ماگومدوف ۲- مسلم مختی خانوف ۳- چرمن تاویتوف و الدار بالژینیمایف
۶۵ کیلوگرم: ۱- گادجیمراد رشیداف ۲- زاگیر شاهیف ۳- قربان شاریف و عبدالمجید کودیف
۷۰ کیلوگرم: ۱- اسرائیل کاسوموف ۲- یوگنی ژربایف ۳- چرمن والیف و عبداله احمدویف
۷۴ کیلوگرم: ۱- زائوربک سیداکوف ۲- رازامبک جمال اف ۳- ماگومد قربان علی اف و ماگومدرسول قاضی ماگمدوف
۷۹ کیلوگرم: ۱- مالیک شاوایف ۲- احمد عثمان اف ۳- رادیک والیف و حاجی نبی اف
۸۶ کیلوگرم: ۱- آرتور نایفونوف ۲- دوران کوراگلیف ۳- احمد گادجی ماگمدوف و ماگومد رمضان اف
۹۲ کیلوگرم: ۱- ماگومد قربان اف ۲- آن زور اوریشف ۳- سوسلان کتسویف و عظمت زاکویف
۹۷ کیلوگرم: ۱- علیخان جبرائیل اف ۲- اصلان بک سوتیف ۳- خوخ خوگایف و زائور کوتسیف
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- سرگئی کوزریف ۲- آتساماز تبلویف ۳- آن زور خیزریف و سیف الدین ماگومدوف

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو