جشن سنتی «ماسلنیتسا» در سوزدال روسیه + عکس

12

1399/12/25

18:42


جشن سنتی «ماسلنیتسا» در سوزدال روسیه

جشن سنتی «ماسلنیتسا» در سوزدال روسیه + عکس

جشن سنتی «ماسلنیتسا» در سوزدال روسیه + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو