تمرینات پیش از مسابقه سنتی گاوها در اندونزی + عکس

8

1399/12/25

18:49


تمرینات پیش از مسابقه سنتی گاوها«پاچو جاوی» در تانا داتار سوماترای غربی در اندونزی.

تمرینات پیش از مسابقه سنتی گاوها در اندونزی + عکس

تمرینات پیش از مسابقه سنتی گاوها در اندونزی + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو