پرسپولیس همچنان در انتظار پاسخ AFC

منبع: طرفداری

3

1399/12/25

19:08


پرسپولیس همچنان در انتظار پاسخ AFC

باشگاه پرسپولیس همچنان در انتظار پاسخ نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای چگونگی دریافت پاداش آسیایی اش است

AFC هنوز پاسخ روشنی به نامه نگاری های باشگاه پرسپولیس نداده است.

به گزارش طرفداری، باشگاه پرسپولیس تا به این مقطع در چند نوبت طی نامه نگاری با کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان چگونگی دریافت پاداش آسیایی اش شده است. آخرین ایمیل باشگاه پرسپولیس نیز حدود 10 روز زده شد.

سرخ پوشان که از نظر مالی روزهای سختی را پشت سر می گذارند به دنبال آن هستند تا پاداش آسیایی خود را دریافت کنند اما با توجه به تحریم ها و بلوکه شدن پول های ایران هنوز راهکاری برای پرداخت پاداش آسیایی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اندیشیده نشده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو