حکم محکومیت اکبر طبری تایید شد

6

1399/12/25

19:11


حکم محکومیت اکبر طبری در شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شد.

حکم محکومیت اکبر طبری تایید شد

با تصمیم گیری قضات دیوان عالی کشور رای پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه نهایی شد.

طبق این خبر، حکم محکومیت اکبر طبری توسط شعبه اول دیوان عالی کشور تایید شده است.

 

منبع: ایلنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو